НОВИНИ ЗА НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Foxconn

Оператор Производство

Чехия

14.09-18.09.2020

Дата за пристигане: 21.09.2020 (29.09.2020) до обяд в гр.Прага.

Mora Moravia

Производствен работник

Чехия

14.09-18.09.2020

Дата за пристигане: 22.09.2020 до обяд в гр.Бърно.

CommScope

Оператор Производство

Чехия

14.09-18.09.2020

Дата на пристигане: 21.09.2020 (29.09.2020)  до обяд в гр.Бърно.

VI Global Consult Ltd.@ Design by WordPress